Streef ernaar dat iedereen het onderwijs internationaal competent verlaat

Streef ernaar dat iedereen het onderwijs internationaal competent verlaat

De Europese en Nederlandse ambitie is dat op termijn minstens drie kwart van jonge Nederlandse burgers twee vreemde talen spreekt op B1-niveau. De raad stelt dat dit zeer ambitieus, maar wel haalbaar is. Daartoe moeten met name in het basisonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs maatregelen worden genomen. De raad adviseert om voor de basisschool een ambitieus eindniveau Engels vast te stellen en van daaruit een sectoroverstijgende leerlijn Engels te ontwikkelen. Naast Engels zijn ook andere talen van belang, maar daarin kan meer variatie ontstaan. Ook Duits of Frans zou al in de basisschool kunnen worden geïntroduceerd. De raad waarschuwt dat een focus op Engels als vreemde taal niet mag leiden tot een eenzijdige focus op Engeland en de Verenigde Staten. Kennis van andere landen en culturen is eveneens van belang. (Internationaliseren met ambitie, 2016)

And the plans of the Onderwijsraad totally work out.

While students who start learning (English) from group 7 mostly leave primary school with an A1/A2 level (1F/2F in the referentiekader), the children who are being taught English already in group 1 will exit the basisschool in a B1/B2 level (3F/4F).

In the upcoming years the exit level of elementary students will settle down more in the range of B2 (4F), when children who started with English in group 1 the school year 2016/2017 will be examined at the end of their group 8 in 2023/2024.

Levende Talen Tijdschrift Jaargang 18, nummer 2, 2017

2017-11-23T15:25:48+00:00 oktober 31st, 2017|berichten|